دانش ونیایش

حضرت محمد (ص):

"برتری دانش از برتری نیایش،

 بیشتر است ."

         

يکشنبه 25/9/1386 - 13:41
پسندیدم 0
UserName