ضیافت و میهمانى 18
 

وظایف مهمانها

 

7 - پرهیز از تعارف

 

غذایى كه تهیه شده است را بدون تعارف و بخورید. عده‏اى با امام صادق(ع) غذا مى‏خوردند و به اصطلاح زدوتر دست كشیدند، امام(ع) آنان را توصیه به غذا خوردن كرد فرمود: «ان اشدكم حبا لنا احسنكم اكلا عندنا»هر كس بهتر (و بیشتر) نزد ما غذا بخورد، بیشتر ما را دوست دارد!

و در حدیث دیگرى، امام صادق(ع) مهمان خود را توصیه به خوردن كرد و فرمود:

«كل اما علمت انه تعرف مودة الرجل لاخیه باكله من طعامه‏»بخور، مگر نمى‏دانى كه دوستى انسان با برادر دینى خود با خوردن او از غذایش شناخته مى‏شود.

و حضرت امام رضا(ع) فرمود:

«سخى و صاحب همت‏» از طعام مردم مى‏خورد تا مردم از طعام او بخورند.

و بخیل غذاى مردم را نمى‏خورد تا از طعام او نخورند.

 

يکشنبه 25/9/1386 - 13:8
پسندیدم 0
UserName