بیا
 

من همه عمر تو را جستم و نایافته ام

 

تو عنایت کن و یک لحظه بدیدار بیا

يکشنبه 25/9/1386 - 13:1
پسندیدم 0
UserName
x