بهشت موعود

اگر همه می‌توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می‌شد که همه می‌خواهند . 

 محمد زکریای رازی

يکشنبه 25/9/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName
x