ای فرزند آدم...
توسط : mjtrhz
 

 

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله- می فرماید؛ خداوند فرزندان آدم – علیه السلام- را ندا می دهد؛

ای فرزند آدم...

من به هر چیزی می گویم باش، می شود.

مرا در آنچه امر کرده ام اطاعت کن،

تا تو را چنان قرار دهم، که به هرچه بگویی باش، بشود.
يکشنبه 25/9/1386 - 1:9
پسندیدم 0
UserName