چهره‌ای كه در ماه دیده می‌شود، بیش از چهار میلیارد سال قدمت دارد
توسط : saeidamou

زمانی كه به ماه نگاه می‌كنیم، تصویری شبیه به چهره انسان به نظرمان می‌رسد اما اكنون ستاره‌شناسان می‌گویند این چهره در واقع ناشی از دشت‌هایی از گدازه سخت شده است كه بیش از چهار میلیارد سال از عمر آن می‌گذرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهد این مدعا یك سنگ نقره‌ای- خاكستری غیرزمینی است كه احتمالا بر اثر اصابت یك شهاب‌سنگ، از سطح ماه كنده شده و پس از گرفتار شدن در جاذبه زمین، در بوتسوانای افریقا روی زمین افتاده است.

در سال ‪ ۱۹۹۹‬مردم محلی این سنگ ‪ ۱۳/۵‬كیلوگرمی را، كه فضا را درنوردیده بود، در نزدیكی روستای "كوكه" در چمنزارهای منطقه حفاظت شده كالاهاری یافتند.

نشانه‌هایی از ایزوتوپ‌های اكسیژن و نسبت آهن به منگنز در دو ماده معدنی آتشفشانی به نامهای اولیواین و پایروكسین، به این سنگ كه میراث ماه است و كالاهاری ‪ ۰۰۹‬نامگذاری شده، مهر تایید می‌زند.

ماهیت این مواد شیمیایی، این سنگ را در طبقه "بازالت ماره" یا بازالت دریایی قرار می‌دهد. بازالت ماره، گدازه‌ای است كه به آرامی در سطح ماه جاری شد و پس از سخت شدن، دشتهای تیره‌رنگی را به وجود آورده كه نخستین كسانی كه به آسمان و اجرام آسمانی خیره می‌شدند، آن‌ها را با "دریا" اشتباه گرفتند. در زبان لاتین، "ماره ‪ "Mare‬به معنای دریاست.

در مطالعه‌ای كه توسط مجله "نیچر" چاپ شده آمده است تحلیل جدیدی از ذرات فسفات موجود در كالاهاری ‪ ،۰۰۹‬برای این سنگ عمر شگفت‌آوری برابر ‪۱۵۰‬ میلیون سال كمتر یا بیشتر از ‪ ۴/۳۵‬میلیارد سال تعیین می‌كند.

"كنتارو ترادا" از دانشگاه هیروشیمای ژاپن و ماهش آناند از دانشگاه آزاد انگلستان كه هدایت این مطالعه را بر عهده داشتند، در گزارش خود نوشتند این موضوع به طور ضمنی به این معناست كه باید در حوالی همین تاریخ، درست پس از نخستین مرحله شكل‌گیری پوسته كره ماه، فعالیت آتشفشانی از نوع "ماره" صورت گرفته باشد.

شواهد به دست آمده از سنگهایی كه در ماموریت سفینه‌های آپولو از كره ماه به زمین آورده شد، ثابت می‌كند كه مرحله دیگری از فعالیت‌های آتشفشانی در ماه رخ داده كه گدازه‌های آنها با آتشفشانی "ماره" همپوشانی دارد.

چهره "مردی در ماه"، از این قسمتها تشكیل شده: چشمها توسط ماره یا گستره گدازه‌های تیره‌رنگ "ایمبریوم" و ماره "سرنی تاتیس"، بینی شامل ماره "سینوس استوم" و دهان شامل ماره‌های "نوبیوم" و "كوگنیتوم".

این‌ها بعلاوه ماره‌های دیگر، نزدیك به یك ششم سطح ماه را تشكیل می‌دهند كه بخش اعظم آنها در سمتی قرار دارند كه از كره‌زمین قابل رویت هستند.

يکشنبه 18/9/1386 - 15:32
پسندیدم 0
UserName