نامهربونی
توسط : مری عشقی
 

نامهربونی

نمیخواهی بدونی

گذشته برنگشته

رسوای شهرم

نمیخواهی بدونی

که آب از سر گذشته

عشقم نمیمیره

سامون نمیگیره

عشقم نمیمیره

سامون نمیگیره

آی من باتو قهرم

بیا رسوای شهرم

که آب از سر گذشته

نامهربونی

نمیخواهی بدونی

گذشته برنگشته

امشب دل من

ازغم گرفته

لبریز درد دل

ماتم گرفته

عشق منو رد میکنی

با من چرا لج میکنی

من باتو قهرم

برو رسوای شهرم

که آب از سر گذشته

نامهربونی

نمیخواهی بدونی

گذشته برنگشته

عشقم نمیمیره

سامون نمیگیره

آی من باتو قهرم

بیا رسوای شهرم

که آب از سر گذشته

بیا من باتو قهرم

که آب از سر گذشته

جمعه 9/9/1386 - 15:7
پسندیدم 0
UserName