آیا می دانید :
توسط : Lion heart
 چطور مي‌شود چهارنفر زير يك چتر به‌ايستند و خيس نشوند؟ وقتي هوا آفتابي باشد اين كار را انجام دهند

سه شنبه 6/9/1386 - 2:42
پسندیدم 0
UserName