شگفتا از کسی که ...
توسط : Lion heart
من در شگفتم از کسی که توانایی توبه و استغفار دارد با این حال مایوس میشود.

نهج البلاغه

سه شنبه 6/9/1386 - 2:22
پسندیدم 0
UserName