در خواست از نا اهل
توسط : Lion heart
فوت شدن حاجت بهتر از مطالبه آن از شخص ناشایسته است.

نهج البلاغه

سه شنبه 6/9/1386 - 2:15
پسندیدم 0
UserName