زبان
توسط : Lion heart
زبان حیوانی درنده است اگر رها شود می گزد.

نهج البلاغه

سه شنبه 6/9/1386 - 2:13
پسندیدم 0
UserName