صلوات از جانب خداوند......

امام باقر عليه السلام :

صلوات از جانب خداوند رحمت است و از سوي فرشتگان تزكيه و پاك كردن و از طرف مردم دعا است

دوشنبه 5/9/1386 - 20:24
پسندیدم 0
UserName