صلوات بر من و خاندانم ....

حضرت محمد (ص) :

صلوات بر من و خاندانم ، نفاق و دورويي را از بين مي برد

دوشنبه 5/9/1386 - 20:22
پسندیدم 0
UserName