هر كس در نوشته اي بر من درود بفرستد

حضرت محمد (ص) :

هر كس در نوشته اي بر من درود بفرستد فرشتگان همواره براي او آمرزش مي طلبند

دوشنبه 5/9/1386 - 20:21
پسندیدم 0
UserName