صلوات بر پیامبر

حضرت محمد (ص) :

هر كس بعد از هر نماز 10 صلوات بر من بفرستد در بهشت با من است در حاليكه او را مي بينم و صورتش مانند ماه شب چهارده مي درخشد

دوشنبه 5/9/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName