حدیث
توسط : Lion heart

عاجز ترین مردم

ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان عاجز باشد و ناتوان تر از او کسی است که دوستی را پیداکند و او را از دست بدهد.

نهج البلاغه

دوشنبه 5/9/1386 - 20:5
پسندیدم 0
UserName