امنیت وسلامت

رسول خدا(ص):

 امنیت وسلامت دو نعمت است که بسیاری ازمردم درآن مغبونند.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:35
پسندیدم 0
UserName