خشمت را آشكار نكن!

رسول خدا(ص):

هر کسی خشمی را که تواند آشکار کند ؛فروبرد، خدا وی را از امنیت وایمان سر شار کند.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName