به ديگران رحم كنيد..

رسول خدا(ص):

کسی به بهشت می رود که امید آن دارد وکسی از جهنم دور می ماند که از آن بیمناک باشد ،خداوند فقط به کسی رحم میکند که رحم کند.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:31
پسندیدم 0
UserName