انتظار گشایش

رسول اكرم(ص):

انتظار گشایش از جانب خداوند عبادت است وهرکه به روزی اندک راضی باشد خداوند از او به عبادت اندک راضی می شود.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:27
پسندیدم 0
UserName