خدایا! یاریم ده تا

خدایا! یاریم ده تا به جای آنکه با پای خود عالمی بپیمایم، با پای دل در جهان وجودم بگردم و آن را بشناسم، تا هر بامداد از شربت عشق تو بنوشم و جز کلام عشق برزبانم نرانم. دستگیرم شو تا هیچگاه تو یگانه ترین یار را از یاد نبرم. پس مرا آن سبک روحی عطا کن که کار دنیا را جز بازی نینگارم و در بازی، به خرسندی و سرور و نه سرسختی و غرور، سهیم باشیم.

دوشنبه 5/9/1386 - 15:14
پسندیدم 0
UserName