دنياي گنجشكي

دنياي گنجشكي

يك روز يك گنجشك با يك موتوري تصادف مي كند و بي هوش مي شود. وقتي به هوش مي آيد، مي بيند در قفس است. مي زند توي سرش و مي گويد: «بيچاره شدم، موتوريه مرد!»

دوشنبه 5/9/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName