نیکی

پيامبر اكرم(ص):

نیکی به خوبی لباس و ظاهر نیست بلکه نیکی به آرامش و وقار است .

دوشنبه 5/9/1386 - 14:14
پسندیدم 0
UserName