اصلاح دنيا وكوشش باي آخرت

پيامبر اكرم(ص):

دنیای خویش را اصلاح کنید و برای آخرت خویش بکوشید چنانچه که فردا خواهید مرد.

دوشنبه 5/9/1386 - 13:54
پسندیدم 0
UserName