از آبروی برادر خویش دفاع کن

پيامبر اعظم(ص):

هر کس از آبروی برادر خویش دفاع کند خدا آتش را از چهره ی وی باز دارد.

دوشنبه 5/9/1386 - 13:38
پسندیدم 0
UserName