تو دلیل آن.....
توسط : kavire_teshne

نور دلیل تاریکی بود و سکوت دلیل خلوت، تنها عشق بی دلیل بود که تو دلیل آن شدی

دوشنبه 5/9/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName