امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

[ از خدا ] بترس به خدا سوگند آنقدر پرده پوشی کرده که گوئي آمرزيده است .

الحذر الحذر فوالله لقد ستر ، حتی کانه قد غفر

نهج البلاغه

دوشنبه 5/9/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName