شرافت و مردانگی
توسط : ssm

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

شرافت مرد دینش و مردانگیش عقل وی و ارزشش بردباری او و کرامتش تقوای او است.

يکشنبه 4/9/1386 - 17:54
پسندیدم 0
UserName