کاکتوسی به نام سیرژ

آیا میدانستی که :

نوعی کاکتوس به نام سیرژ در مناطق حاره تا 20 متر قد میکشد؟

يکشنبه 4/9/1386 - 17:38
پسندیدم 0
UserName