پادزهری اختصاصی برای سم زنبور

آیا میدانستی که :

هیچ پادزهری اختصاصی برای سم زنبور وجود ندارد؟

يکشنبه 4/9/1386 - 17:33
پسندیدم 0
UserName