برج كج پيزا در ايتاليا

آیا میدانستی که :

برج كج پيزا در ايتاليا از سنگ مرمر ساخته شده و ضخامت ديوارهايش در قسمت پايين برج به حدود 4 متر مي رسد؟

يکشنبه 4/9/1386 - 17:33
پسندیدم 0
UserName