حدیث
توسط : 626626
 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار

يکشنبه 4/9/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName