حدیث
توسط : 626626
 

امام حسین علیه السلام فرمودند:

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است
يکشنبه 4/9/1386 - 16:46
پسندیدم 0
UserName