خونريزي بيش از 30 دقيقه از بيني خطرناك است
توسط : sah2281987
خونريزي از بيني در صوتي كه خون زيادي از بدن مصدوم خارج شود خطرناك است.

دكتر زعفراني متخصص گوش و حلق و بيني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: خون ريزي از بيني به طور شايع در اثر پاره شدن رگهاي خوني كوچك داخل بيني رخ مي دهد‏، اين رگ ها يا در اثر ضربه به بيني و يا در نتيجه عطسه كردن، دستكاري بيني با انگشت پاره مي شوند.
وي در خصوص ساير علل خونريزي بيني گفت: فشار خون بالا باعث خون ريزي از بيني مي شود به علاوه اگر خونريزي به دنبال ضربه سر رخ داده باشد، خون ريزي رقيق و آبكي خطرناك است چراكه اين خونريزي مي تواند ناشي از آسيب جمجمه باشد .
اين متخصص درباره نكاتي كه به بد آمدن خون بيني كمك مي كند، گفت: اجازه ندهيد سر مصدوم به عقب برگردد زيرا خون ممكن است به داخل حلق بريزد و باعث استفراغ شود براي بند آمدن خونريزي از مصدوم بخواهيد كه بنشيند به او توصيه كنيد كه سر خود را به جلو خم كند تا امكان تخليه خون از سوراخ هاي بيني فراهم شود.
دكتر زعفراني ادامه داد: از مصدوم بخواهيد كه از دهان نفس بكشد، اين نوع نفس كشيدن در حفظ خونسردي مصدوم موثر است از وي بخواهيد قسمت نرم بيني اش را فشار دهد و اگر خون ريزي شديد بود و يا در مجموع بيش از 30 دقيقه طول كشيد مصدوم را به بيمارستان منتقل كنيد.
وي افزود: بهتر است افرادي كه دچار خونريزي بيني شده اند تا ده دقيقه بيني خود را فشار دهند و اگر پس از ده دقيقه خون ريزي قطع نشده بود براي دو دوره ده دقيقه اي ديگر بيني خود را فشار دهند.
وي گفت: صحبت كردن‏، بلعيدن غذا، سرفه كردن، بيرون انداختن آب دهان يا بالا كشيدن بيني باعث جابه جايي لخته هاي خون و ادامه خونريزي مي شود.
يکشنبه 4/9/1386 - 16:30
پسندیدم 0
UserName