زکات مایه پاکی جان و روزه برای پابرجایی اخلاص

 زهراي اطهر(س):

 خدای تعالی زکات را مایه پاکی جان و فزونی روزی ، و روزه را برای پابرجایی اخلاص قرار داد


(احتجاج طبرسی ، ایران ، انتشارات اسوه ، ج 1)

يکشنبه 4/9/1386 - 15:44
پسندیدم 0
UserName