بهترین شما کسانى اند كه...

حضرت فاطمه(س): 

  بهترین شما کسانى اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامى مى دارند.

(دلائل الامامه،ص۷۶)

يکشنبه 4/9/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName