زاهد ترین مردم و کوشاترین مردم

فاطمه مرضيه(س):

  زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد ، کوشاترین مردم تارک گناهان است.
 


(تحف العقول،ص519)

يکشنبه 4/9/1386 - 15:30
پسندیدم 0
UserName