آداب پذيرايى 10
 

در آداب مهمانى


آداب پذيرش دعوت پنج تاست :

5-2


اما در آداب حضور آن است كه وارد خانه شود و در بالاى مجلس ننشيند تا بهترين جاها را بگيرد و صاحب خانه را زياد در انتظار نگذارد و پيش از آماده شدن ميزبان براى پذيرايى او را شتابزده و غافلگير نكند، و با ايجاد زحمت براى حاضران جا را تنگ نكند، بلكه اگر صاحبخانه جايى را براى نشستن نشان داد نبايد مخالفت كند، زيرا ممكن است او پيش خود جاى هر كسى را معين كرده باشد و در صورت مخالفت ، برنامه او را در هم مى ريزد، و اگر بعضى از مهمانها از روى احترام پيشنهاد نشستن در بالاى مجلس را بكنند بايد تسليم باشد. رسول خدا (ص ) فرمود: « همانا از جمله موارد تواضع براى خدا، راضى بود به جلوس در پايين مجلس ‍ است .» (1)
شايسته نيست كه در مقابل حجره زنان و جايى كه آنها مستورند، بنشيند؛ و نبايد به جايى كه غذا را مى آورند، زياد نگاه كند كه اين كار دليل تمايل زياد است ؛ و بايد وقتى كه نشست بيش از همه كسى را كه نزديك او نشسته است . مورد احترام قرار دهد و با او گفتگو كند. موقعى كه مهمان به خوابگاه وارد مى شود، صاحبخانه بايد قبله و دستشويى و وضوخانه را به او نشان دهد و موقعى كه وارد شد و خلافى را ديد اگر بتواند جلوگيرى كند و اگر نه به زبان اعتراض كند و برگردد.
مى گويم :
يكى از آداب حضور در مهمانى آن است كه ميزبان ، مهمان را به خدمت نگيرد. در كتاب كافى از امام رضا (ع ) نقل شده است : « مهمانى بر آن حضرت وارد شد و امام (ع ) در نزد وى نشسته بود و تا پاسى از شب با او صحبت مى كرد، تا اين كه چراغ نامرتب شد. آن مرد دستش را دراز كرد تا چراغ را درست كند، امام رضا (ع ) مانع شد و بعد خود آن حضرت اقدام فرمود و آن را درست كرد سپس فرمود: « ما مردمانى هستيم كه مهمانانمان را به خدمت نمى گيريم .» (2)
از امام صادق (ع ) نقل شده است كه « مهمانى داشت ، روزى آن مهمان بلند شد تا كارى انجام دهد، امام (ع ) ممانعت كرد و فرمود: رسول خدا از به خدمت گرفتن مهمان نهى كرده است .» (3)
از امام باقر (ع ) نقل شده است كه فرمود: « از نشانه هاى ضعف و ناتوانى پاداش ‍ نيكى را ندادن است و از جمله ستمكارى به كار گرفتن مهمان است . پس هرگاه مهمانى بر شما وارد شد، او را يارى كنيد و هرگاه خواست برود به رفتنش كمك نكنيد كه اين عمل نشانه فرومايگى است و زاد و توشه راه به او بدهيد و توشه خوب همراهش كنيد كه نشانه بخشندگى است .»
(4) غزالى گويد :

پاورقى ها :

1- اين حديث را خرائطى در مكارم الاخلاق و ابونعيم در رياضة المتعلمين به طورى كه در المغنى آمده - نقل كرده است .
2- كافى ، ج 6، ص 283.
3- همان ماءخذ، همان صفحه .
4- همان ماءخذ، همان صفحه .

يکشنبه 4/9/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName