ضيافت و ميهمانى 12
 

وظايف مهمانها

مهمانها نيز آداب و وظايفى دارند از جمله;

1 - بدون دعوت، مهمان نشويد!

اگر شما را به مجلسى دعوت نكرده‏اند، نرويد، در غير اين صورت چنانچه اگر با بى‏اعتنايى روبرو شديد، بايد خود را سرزنش كنيد. در روايتى از پيامبر(ص) آمده است كه: هشت گروه اگر مورد اهانت قرار گرفتند، نبايد كسى جز خودشان را ملامت كنند.

«الذاهب الى مائدة لم يدع اليها»كسى كه دعوت به غذا خوردن نشده است، بدون دعوت برود.

گذشته از آن، غذايى كه مهمان ناخوانده مى‏خورد، خالى از اشكال نخواهد بود.

امام صادق(ع) فرمودند: «من اكل طعاما لم يدع اليه فانما اكل قطعة من النار»اگر كسى غذايى بخورد كه به آن دعوت نشده است، گويا پاره‏اى از آتش را مى‏خورد.

يکشنبه 4/9/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName