سخت ترین گناهان

امام علي(ع):

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آنرا سبک شمارد.

( حکمت 477 )

يکشنبه 4/9/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName