عفیف و مجاهد شهید

امام علي(ع):

پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته ها است.

(حکمت 474 )

يکشنبه 4/9/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName