حسن ظن

امام علي(ع):

شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد، گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت به نیکویی می توان داشت.

( حکمت 360 )

يکشنبه 4/9/1386 - 14:10
پسندیدم 0
UserName