از جدال بپرهیز

امام علي(ع):

هر کس که از آبروی خود بیمناک است، از جدال بپرهیزد.

 (حکمت 362 )

يکشنبه 4/9/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName