گذر زمان

امام علي (ع):

 چه بسیار کسانی که در آغاز روز بودند و به شامگاه نرسیدند، و چه بسیار کسانی که در آغاز شب براو حسد می بردند و در پایان شب عزاداران به سوگشان نشستند.

(حکمت 380 )

يکشنبه 4/9/1386 - 14:4
پسندیدم 0
UserName