آيا عده ای از جنيان در خدمت حضرت سليمان (ع) بودند؟
توسط : soltani1988
یکی ار نعمتهای خداوند متعال به حضرت سليمان اين بود که علاوه بر بسياری از آدميان،جن و شيطان و حتی پرندگان و وحوش در اختيار و تسخير او قرار داشتند و زبان همه آنها را می فهميد و به راحتی با آنان صحبت می نمود و قرآن کريم نيز به اين مساله اشاره دارد.
يکشنبه 4/9/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName