روش جديد ژن درماني براي بيماران مبتلا به پارکينسون

روش جديد ژن درماني براي بيماران مبتلا به پارکينسون

 

عکس خبری
آزمايش هاي يك روش جديد ژن درماني براي بيماران مبتلا به پارکينسون نشان مي دهد که نتايج مطلوبي براي اين بيماران در بر دارد. در اين روش ويروسي با اصلاحت ژنتيکي به داخل بدن بيمار منتقل مي شود تا با کمک آن متخصصان بتوانند به تضعيف سلول هاي عصبي به شدت متاثر از بيماري پارکينسون بپردازند.
محققان براي رسيدن به اين هدف در اين ويروس ژني انساني را قرار داده اند. اسکن هاي مغزي از اين بيماران ، نشان داد از شدت بيماري پارکينسون در آنها تا حد قابل ملاحظه اي کاسته شده است.
دانشمندان به کمک اين ويروس، ژن انساني موجود در آن را تنها به يک طرف مغز بيمار که کنترل حرکات در سمت آسيب ديده از پارکينسون را برعهده دارد، انتقال دادند تا خطرات بالقوه استفاده از اين روش درماني را به حداقل برسانند. ژني که در ويروس قرار مي گيرد باعث توليد ماده اي شيميايي به نام اختصاري GABA مي شود که در بخش کليدي مسيري از مغز که در آن فعاليت هاي حرکتي کنترل مي شود اين فعاليت ها را کاهش مي دهد. محققان معتقدند در بيماري پارکينسون هم عوامل و فاکتورهاي محيطي و هم عوامل ژنتيکي تاثير دارند.

 

منبع:http://www.nasimrezvan.com/#

يکشنبه 4/9/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName