شگفتا وقتی که بود نمیدیدم

شگفتا وقتی که بود نمیدیدم وفتی می خواند نمی شنیدم وقتی دیدم که نبود وقتی شنیدم که نخواند

 

 

تو را با لهجه گل های نيلوفر صدا كردم

 تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهايت دعا كردم

 

 

 

I know you won't come back

می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت


Everything that was .Time has left is behind

هر چه که بود دیگه گذشنه و

زمان اونو پشت سر گذاشته

 

 

I know that you won't return

می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت

What happened between us

اون چیزی که بین ما اتفاق افتاد

Will never be repeated

دیگه هرگز تکرار نخواهد شد

 

 

Even when a thousand years pass

حتی اگه هزار سال هم بگذره ,


it won't be enough to fade you away and to forget

.
کافی نیست واسه فراموش کردنت و خاطراتت رو از ذهنم محو کردن 

 

 

 

And now I'm here

و اکنون من اینجا هستم

Trying to turn valleys into cities

تلاش می کنم که دره ها را به شهرها بدل کنم

Mixing the Sky with the Sea.

آسمان و دریاها را در هم بیامیزم

 

I know I let you escape,

می دونم که من اجازه دادم و باعث شدم که از من بگریزی

I know I lost you

می دونم که تو رو از دست دادم

nothing can be the same;

هیچ چیز  دوباره مث قبل نمی شه

 

A millennium could be enough for you to forgive

هزار سال میتونه کافی باشه که منو ببخشی

 


I'm here, loving you

من اینجا هستم، عاشق تو

 

 

 

suffocating,
in photographs and scrapbooks,

  از نفس افتاده زیر باری از عکس ها و آلبوم ها

in objects and momentos

 وسایل و خاطرات لحظات با تو بودن

 

 

I can't comprehend

نمی تونم درک کنم

I'm driving myself mad

دارم دیوانه می شم

Changing a foot for My own face

و دست و پامو گم کرده ام

 

The letters I wrote,

نامه هایی که نوشتم

I never sent

هرگز نفرستادم

 

 

 

It's all the matter of time and faith

مهم ، گذشت زمان است و وفاداری من به تو

A millennium with another thousand years...

و این که

هزار .هزار  سال

Are enough to love

کافی است برای عشق ورزیدن

 


If you still think something of me...

اگر هنوز درباره من فکر می کنی

You know I'm still waiting for you...

مطمئنا می دانی که هنوز منتظر تو هستم

 

 

برای کسی که به اندازه تمام ستاره های آسمون عزیزه

يکشنبه 4/9/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName