صاحبان دل های حساس

راست است که صاحبان دل های حساس نمی میرند : بی هنگام ناپدید می شوند.                   

احمد شاملو

يکشنبه 4/9/1386 - 10:48
پسندیدم 0
UserName