از دل نرود ....
توسط : مهدی فرخ
تا تو رفتی همه گفتند
از دل برود هر آنکه از دیده برفت
وبه ناباوری و غصه من خندیدند
آه ای رفته سفر که دگر باز نخواهی برگشت
کاش می آمدی و می دیدی
که در این عرصه دنیای بزرگ
چه غم آلوده جدایی هایی هست
و بدانی که....
از دل نرود هر آنکه از دیده برفت
يکشنبه 4/9/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName