یا مهدی جان...
توسط : hichkas3000

 اقاجون خیلی دلم برات تنگ شده

اقا جون خیلی دوست دارم

 ولی این گناه نمیزاره بهت نزدیک بشم کمکم کن  کمکم کن...

شنبه 3/9/1386 - 23:9
پسندیدم 0
UserName